‘Miraç kulluğa davettir’ Kategorisi için Arşiv

Miraç, Efendimiz (aleyhisselatü vesselam)’in ifa ettiği eşsiz kulluğuna
mükafat olarak kazandığı velayetin bir ifadesinden barettir. Allah,
yerde eserleriyle kendisini beşere gösterdiği Peygamberimizi, gökler
âleminin sakinlerine de göstermek için O’nu o yüce meclislerde
dolaştırmış ve her yer üzerinde hükmünün geçtiğini bütün âleme
göstermiştir.

Peygamberliğinin değil, kulluğunun bir semeresi ve neticesi olan
Mirac yolculuğunda Efendimiz (sas), kendisini çepeçevre saran kanun ve
sebepleri aşarak, beşeriyete ait perdeleri geçip uzun mesâfeleri bir
hamlede kat etmiş, yıldızları, sistemleri birer merdiven, birer
basamak, birer atlama taşı gibi kullanıp, Rabb’ini görmeye mâni
buudları geride bırakmış,
(daha&helliip;)