‘Haccın Farz Kılınması’ Kategorisi için Arşiv

Haccın Farz Kılınması

Yayınlandı: Ekim 7, 2006 suveyda tarafından Haccın Farz Kılınması, PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN HAYATI içinde

İslâmın beş şartından biri olan hac, Hicretin dokuzuncu senesinde farz kılındı.814
“Muhakkak ki, insanların ibâdeti için kurulan ilk mâbed, Mekke’deki o çok mübârek ve insanların kıblesi olup âlemlere doğru yol gösteren Kâbe’dir.
“Onda, Allah katındaki şeref ve hürmetini gösteren apaçık deliller ve İbrahim’in makamı vardır. Ona giren her türlü tecâvüzden emin olur. Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe’yi tavaf etmesi ise, Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Her kim bu hakkı tanımaz ve haccı inkâr ederse, doğrusu Allah bütün âlemlerden müstağnîdir, kimsenin ibâdetine ihtiyacı yoktur”815 meâlindeki âyet-i kerimeler Hicretin dokuzuncu yılında nâzil olunca, Hz. Resûlullah bir hutbe irad ederek Müslümanlara bu mükellefiyetlerini şöyle bildirdi: (daha&helliip;)