‘Hicretin Birinci Senesinin Mühim Bazı Hâdiseleri’ Kategorisi için Arşiv

Ashabdan Es’ad bin Zürâre ile Gülsüm bin Hidm’in Vefâtı
Gülsüm bin Hidm, Ensârın ileri gelenlerindendi. Oldukça yaşlanmıştı. Mescid-i Nebevî yapıldığı sırada Kuba’da vefât etti.
Hz. Gülsüm bin Hidm, Hicretten önce Müslüman olmuştu. Resûl-i Kibriyâ Efendimizi Hicret esnâsında Kubâ’da evinde misafir etme şerefine ermişti. Peygamberimiz on dört gün kadar evinde kalmıştı.
(devamını oku…)