‘Hicretin Yedinci Senesinin Diğer Mühim Hâdiseleri’ Kategorisi için Arşiv

Hz.Ömer’in Türebe’ye Gönderilmesi
Peygamber Efendimiz, Havazin Kabilesinden dört oymağın, Medine’ye takriben 10 km. uzaklıkta bulunan Türebe Vadisinde bir araya geldiklerini haber aldı. Bu oymaklardan biri olan Sa’d bin Bekroğulları, Hayber Yahudilerinin Hicretin altıncı yılında Medine’ye yapacakları baskında kendilerine yardım edecekleri va’dinde de bulunmuşlardı.
Bunun üzerine Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hicretin 7. senesi Şaban ayında Hz. Ömer’i otuz kişilik bir askeri birliğin başına kumandan tayin ederek Türebe’ye gönderdi. (devamını oku…)