‘İbrahim’in Dünya’ya Gelişi’ Kategorisi için Arşiv

Hicretin 8. senesi, Zilhicce ayı.
Bu tarihte Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim dünyaya geldi. Hz. Mâriye’den olan Hz. İbrahim, Peygamber Efendimizin en son evlâdı idi.664 (daha&helliip;)