‘Mû’te Muharebesi’ Kategorisi için Arşiv

Mû’te Muharebesi

Yayınlandı: Ekim 7, 2006 suveyda tarafından Mû'te Muharebesi, PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN HAYATI içinde

Hicretin 8. yılı Cemâziye’l-Evvel ayı. (Milâdî 629.)
Peygamber Efendimiz, sadece büyük devletlerin hükümdarlarını mektuplar ve elçiler göndererek İslâma dâvet etmekle kalmamış, aynı zamanda onlara tâbi durumunda bulunanlara da elçi ve mektuplar vasıtasıyla İslâmı tebliğ etmişti. Busra (şimdiki Havran) valisine de Ashabdan Hâris bin Umeyr el-Ezdî Hazretlerini nâme-i Humâyunla göndermişti. Busra o sırada bir beylik idi. Valisi ve ahalisi ırken Arap oldukları halde, dinen Hıristiyan ve siyaseten de Bizans’a tâbi bulunuyorlardı. (daha&helliip;)